Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment de les obligacions d’informació contingudes en el article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, us informem que el propietari és ADAMI RABASA, S.L.U. amb NIF: B61451274 amb domicili al carrer Berenguer III, número 48 de 08100 Mollet del Vallès (Barcelona), telèfon 935930817 i correu electrònic info@rabasacycle.com.

USUARIS:

L’accés i/o ús www.rabasacycle.com atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés o ús, les condicions generals d’ús que figuren aquí.

ÚS DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a fer ús dels continguts i serveis i, en particular:

  • No a participar en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic.
  • No difondre continguts o propaganda de un racista, xenòfob, de terrorisme o natura contra els drets humans.
  • Per no causar danys a aquest lloc web, introduir o difondre a la xarxa virus o qualsevol altres sistemes físics o lògics capaços de provocar els danys.
  • Tots aquells actes que violin o transgredir l’honor, la intimitat personal o familiar i la imatge de les persones, els drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, Posta de sol, recepció, obtenció o accés als continguts o la imatge de tercers.
  • La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, recepció, emmagatzematge, posta de sol, obtenció o accés als continguts.
  • La falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, rellevància o puntualitat del contingut responsable del lloc web contra qualsevol reclamació, deixant l’usuari, en tot cas, inofensives o extraordinàriament judicial.

PROPIETAT INTL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ADAMI RABASA, S.L.U per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en el mateix (una limitació, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o) logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, elecció dels materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), propietat de ADAMI RABASA, S.L.U o els seus llicenciants.
Els continguts de www.rabasacycle.com poden ser lliurement reproduïts per qualsevol usuari, sempre que es compleixin les condicions següents:

  • Cal esmentar la font, reconèixer l’autoria d’ADAMI RABASA, SLU i l’adreça de la pàgina web que es comparteix.
  • Aquesta reproducció no poden estar subjectes a qualsevol màrqueting.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

El responsable protegeix les dades personals segons allò establert al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016, relativa a la protecció de les persones pel que fa al tractament de dades personals i la lliure la circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament. La informació sobre la protecció de dades de caràcter personal es recull en la política de privacitat accessible des de aquest enllaç: (www.rabasacycle.com/protecciondedatos ).

GALETES:

Us informem que aquest lloc web utilitza galetes.
En compliment de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ADAMI RABASA, s.l.u. té un avís de galetes per informar l’usuari en aquest sentit i que es pot accedir des d’aquest enllaç http://www.rabasacycle.com/politica-de-cookies-2/

LLEI APLICABLE:

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cada un dels seus extrems per la legislació espanyola i comunitària.